Zonder wrijving geen glans

Als de relaties in een team goed zijn, ontwikkelt de inhoud zich vaak vanzelf. Het tegenovergestelde geldt ook. Zoals een plant niet groeit op dorre grond, zo kan een team zich inhoudelijk niet ontwikkelen als de onderlinge relaties te wensen overlaten. Spanningen komen vaak aan de oppervlakte in de vorm van roosterproblemen, werk dat blijft liggen, trage besluitvorming en het onttrekken aan verantwoordelijkheid en afspraken, enz…

Conflict

De neiging van veel leidinggevenden is om vooral aandacht te geven aan de symptomen. Het bespreken van de sfeer en onderlinge verhoudingen in het team vinden we allemaal een stuk lastiger. De meeste mensen zijn bang voor conflict en blijven liever aan de veilige kant. De ijsberg onder het wateroppervlak voelt ongrijpbaar. Het is spannend om spanningen op tafel te krijgen.

Veilige keuze

De hoop is dat problemen in het team zullen verdwijnen als de teamleden maar iets gezamenlijks gaan doen. Bijvoorbeeld een teamuitje, cursus timemanagement, workshop over feedback of inspiratiemiddag met toonaangevende sprekers. Het is gemakkelijker te verkopen dan een serieuze evaluatie van de samenwerking en de onderlinge verhoudingen. En veel kwaad kan het niet, toch?

Verborgen contract

Er kleven wel degelijk risico’s aan zo’n veilige maar oppervlakkige interventie. Het contract waarop mensen in zo’n scholing stappen, is niet transparant. Iedereen weet dat er eigenlijk iets anders aan de hand is wat aandacht vraagt. Daarmee ontstaat een verborgen contract wat inhoudt ‘we praten niet over wat ons echt dwars zit’. De echte problemen gaan ondergronds en komen via de inhoud weer boven water. In de scholing uit zich dat in klagen of discussiëren over het tijdstip, de zaal, het programma, het thema, spreker of trainer.

Sterke relaties ontstaan door de ervaring dat je samen hebt kunnen repareren

Frustratie

Op het moment dat we ons laten leiden door onze vrees over wat er allemaal boven water kan komen, kiezen we een oplossing waarmee we het echte probleem in stand houden. Dat is voor iedereen ontmoedigend. Niet alleen levert de scholing niet het gewenste resultaat, de frustratie in het team groeit en de kans bestaat dat mensen de hoop opgeven. Ze trekken zich terug op hun eiland (afdeling, klas, behandelkamer) waar ze nog wel greep hebben op de situatie. En meer dan eens zoeken de ambitieuze en getalenteerde medewerkers hun heil elders.

Diagnose

Hoe kan het dan wel? Het begint bij het samen helder krijgen van de gewenste situatie in het team en het verschil met hoe het nu gaat. Dan kan het team zelf de diagnose stellen. Dit doe je door de juiste vragen stellen maar ook door ervaringsgerichte oefeningen die mensen inzicht geven in waarom het gaat zoals het gaat. Hoe is de ordening in het team? Is er balans in geven en nemen? Wanneer stroomt het in het team en op welke punten wordt het stroperig? Voel ik me welkom en gewaardeerd? Hoe gaan we om met (onvermijdelijke) spanningen en conflicten in de samenwerking?

Energie

Hoe spannend dit ook kan zijn, iedereen verlangt naar een goede samenwerking en mensen om je heen waarop je durft te vertrouwen. Zonder wrijving geen glans. Irritatie of conflict negeren, je verstoppen achter een masker of voor de vorm meedoen…het vermijden vreet kostbare energie die niet meer beschikbaar is voor het goed uitvoeren en verder ontwikkelen van de inhoud.

Meer informatie over teamcoaching of mediation