Waarom

Inspirerende leiders en succesvolle organisaties hebben een helder antwoord op de waarom-vraag (Simon Sinek, Start with Why). Niet het proces of het product verbindt mensen. Het is de laag daaronder die beweging brengt.

Wat zijn de drijfveren van Bureau Klaarheid?

  • De bezieling van organisaties nieuw leven inblazen
    door te delen wat je op een diepere laag wilt bereiken en wat je met elkaar verbindt.
  • Verborgen talenten en krachten onthullen en inzetten 
    zodat mensen, teams en afdelingen hun plek durven innemen en leiderschap op zich nemen
  • Meer samenhang creëren tussen systeemonderdelen
    voor een vloeiende dienstverlening en minder verspilling van energie, tijd en geld.

Visie

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Om met complexiteit te kunnen omgaan, is flexibiliteit nodig. De aandacht in veel sectoren gaat steeds meer uit naar regels, procedures, controle en beheer. Niet het belang van de  cliënt, leerling of inwoner staat voorop, maar die van de organisatie.

Omdat de bijdrage van iedere professional zo strak begrensd is, ontbreekt vaak het overzicht en wordt de dienstverlening star en afstandelijk. Cliënten voelen zich daardoor niet behandeld als een uniek mens maar als een product dat door een proces heen gaat. Dit wil eigenlijk niemand. Door de verzakelijking verdwijnt de warmte en bezieling naar de achtergrond. De koers raakt uit zicht.

Leidend perspectief

Hoe krijg je de energie en aandacht weer naar de goede plek?  Een leidend klantperspectief geeft focus in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door bij elk project de vraag te stellen ‘Wat gaat de cliënt/leerling/inwoner ervan merken dat we hier energie in steken?’ Door ruimte te geven aan zelforganisatie kunnen professionals veel flexibeler inspelen op de behoefte van de doelgroep. Bovendien groeit de wil om frustrerende muurtjes af te breken, binnen de organisatie maar ook in de keten. Door de verbeterde samenwerking en de grotere regelruimte wordt het werken in zorg, onderwijs of gemeente weer aantrekkelijk.

Zelfmanagement

Om de verandering naar vraaggericht werken te stimuleren, moet de stem van de doelgroep krachtiger worden. Zonder goede feedback blijft de blik van een organisatie vooral naar binnen gericht. Met zelfmanagement kan de invloed van de cliënt groeien. Hij kan beter aangeven wat hij belangrijk vindt en welke begeleiding hij nodig heeft. De relatie met de professional wordt gelijkwaardiger. In plaats van ‘hulpverlener’ worden zij de coach die stimuleert dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt en zelf achter het stuur plaats neemt.

Degenen die de beroeringen van de eigen ziel niet oplettend volgen,
zijn noodgedwongen ongelukkig.
Marcus Aurelius, Romeins keizer en filosoof

Degenen die de beroeringen van de eigen ziel niet oplettend volgen,
zijn noodgedwongen ongelukkig.

Marcus Aurelius, Romeins keizer en filosoof

Het spiegelen, de gesprekken, maar ook het laten ervaren heeft me veel gebracht en duidelijkheid gegeven. Meer inzicht in wie ik ben, vanwaar ik kom, wat mijn krachten zijn en wat mijn kwetsbaarheden. Ik voelde me gezien. Kundig, nuchter, betrokken en humor. Voor mij heeft het gewerkt.

medewerker GGD