Vitaal verder na Corona - vragenlijst

Beantwoord deze vragen en krijg zicht op de draagkracht van jezelf en je team.

Al jaren liepen we als team tegen dezelfde problemen in de samenwerking aan. Door de oefeningen en de begeleiding durfden we deze lastige punten eindelijk openlijk met elkaar te bespreken en aan te pakken.

Artsenteam