Veranderingsprocessen voor klantgerichtheid en zelforganisatie

Veranderen begint bij het verlangen om meer betekenis te willen hebben en beter aan te sluiten bij de wereld van de cliënt. Daarmee is het niet klaar. Veranderen is lastig. Als er gaten in de weg opdoemen, vallen we snel weer terug in oude gewoontes. Hoe houd je elkaar scherp en de verandermotivatie wakker? Hoe ga je om met de spanningen die het veranderen met zich meebrengt?

Zelforganisatie voor krachtige teams

Regie voor de cliënt, passend onderwijs of een participerende bewoner: we willen terug naar waar het echt om moet gaan met een heldere focus op de ‘bedoeling’. Daarvoor is ruimte nodig voor professionals die het vertrouwen krijgen om dit met elkaar vorm te geven vanuit hun deskundigheid en gedrevenheid.

Om de goede dingen te kunnen doen, hebben we krachtige teams nodig die kunnen samenwerken en  communiceren zodat ze goed kunnen inspelen op de snelle veranderingen. Klaarheid begeleid teams naar zelfstandiger werken waarbij de leidinggevende een belangrijke coachende en stimulerende rol heeft.

Als handvat voor de begeleiding naar zelforganisatie gebruiken we een methode van 8 onderdelen die bij BrabantZorg ontwikkeld en beproefd is.

 • vormen van kleine en slagvaardige teams (8-12 mensen)
 • bevorderen van teamwork (drijfveren, samenwerking, teamdynamiek, patronen en communicatie)
 • goede verdeling van teamoverstijgende taken
 • coachend leiding geven aan het team (teammanager)
 • innovatie en waarborgen van kwaliteit
 • professionele kennis en kunde, afgestemd op cliëntengroep
 • teamleren: reflecteren op (team)functioneren in dagelijks werk
 • teammonitor: zichtbaar maken van het resultaat en functioneren als team

 

Leren en ervaren

Dit is geen eenmalige en geplande verandering van bovenaf. Het is een leerzaam proces van contact maken, open staan, loslaten, (her-)uitvinden, uitproberen en reflecteren. Mensen krijgen de gelegenheid om op hun wijze mee te groeien en leren beter omgaan met de veranderingen en toenemende complexiteit van het werk.

 • gezamenlijk vaststellen van urgentie, doel en richting van gewenste verandering
 • omgaan met belangentegenstellingen en conflicten
 • teamcoaching en begeleiding van leidinggevenden bij het ondersteunen van het veranderproces
 • begeleiden van (intervisie)bijeenkomsten voor praktisch en ervaringsgericht leren

________________________________________

Reis naar toekomstige mogelijkheden

(Theory U, Otto Scharmer)

 • Open geest: vermogen om met nieuwe ogen te kijken, zien, onderzoeken en beschouwen.
 • Open hart: het vermogen tot empatisch luisteren, tot onbevooroordeeld onderzoek en het zich verplaatsen in een andere persoon of een ander systeem.
 • Open wil: vermogen oude identiteiten en intenties los te laten en zich af te stemmen op het emergerende veld van toekomstige mogelijkheden.

Wat de rups het einde noemt,
noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600 v.C.

Het spiegelen, de gesprekken, maar ook het laten ervaren heeft me veel gebracht en duidelijkheid gegeven. Meer inzicht in wie ik ben, vanwaar ik kom, wat mijn krachten zijn en wat mijn kwetsbaarheden. Ik voelde me gezien. Kundig, nuchter, betrokken en humor. Voor mij heeft het gewerkt.

medewerker GGD