Vraagsturing en klantgerichtheid

Weet u wat uw cliënt beleeft als hij contact heeft met uw organisatie?
Geven uw medewerkers invulling aan de behoefte van de klant of cliënt?
Of is het aanbod bepalend voor hun handelen?

Vraag achter de vraag

Er is tijd en oprechte aandacht nodig om contact te maken met de behoeften van uw doelgroepen. De vraag achter de vraag achterhalen vraagt de moed om standaardoplossingen los te laten en de regie bij de cliënt te laten. Uiteindelijk levert het voor iedereen winst op als de aandacht ligt op de ‘goede dingen’ en de cliënt zelf achter het stuur kan plaats nemen.

Van inzicht naar dienstverlening

Met interviews en shadowing biedt Bureau Klaarheid u zicht op de beleving van uw cliënten, klanten of verwijzers. Gezamenlijk verdiepen we ons in hun wereld en vertalen we de opgedane klantinzichten naar de dienstverlening. We kijken wat er nodig is om vanuit de vraag van de cliënt te gaan werken. Door klantwaarden te kiezen, zorgen we voor interne samenhang en heldere profilering zodat klanten weten wat ze van u kunnen verwachten.

Op maat gemaakt traject met:

  • belevingsgerichte diepte-interviews met clienten
  • shadowing op werkvloer en/of inzetten mystery-gasten
  • video-compilaties van betekenisvolle ervaringen en verwachtingen van patiënten, cliënten of verwijzers
  • klantinzichtbijeenkomsten met bestuur, management en professionals
  • coaching en begeleiding van teams in vraaggericht werken en dienstverlening vanuit vastgelegde klantwaarden

 

Afspraak

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek: astrid@klaarheid.nl of 06-19497705.

Terug naar ‘Wat kan Klaarheid voor u betekenen’

Van begin af aan voelde ik me bij Astrid veilig en dat was voor mij erg belangrijk. Tegelijkertijd daagt ze je echt uit. Het heeft me veel inzichten gebracht en ik heb veel steun ervaren bij het me kwetsbaarder durven opstellen.

Teamcoördinator