Communicatie voor participatie en impact

Hoe kom je als organisatie helder en krachtig tevoorschijn? Dat vraagt niet zozeer om meer communicatie maar vooral om betere communicatie. Weten wat de cliënt bezig houdt en wat zijn verhaal is. Aandacht voor de vraag achter de vraag.

Belevingswereld

Met diepte-interviews verdiepen wij ons in de doelgroepen waarop u zich richt. Waar liggen hun interesses, wat houdt hen bezig en hoe zijn ze te bereiken? Gezamenlijk verdiepen we ons in hun wereld en vertalen we de opgedane klantinzichten naar de dienstverlening en communicatie. We kijken wat er nodig is om vanuit de vraag van de cliënt te gaan communiceren.

Gewenst effect

Samen bepalen we een realistische communicatiedoelstelling die afgeleid is van het strategisch plan en (marketing)doelstelling. Het gaat niet om het communiceren an sich maar om wat u ermee wilt bereiken. Als we de doelstelling helder hebben, kijken we wat er nodig is om uw communicatie te optimaliseren. Benut u mond-tot-mond reclame bijvoorbeeld voldoende? Zijn uw middelen overtuigend en consistent in boodschap en uitstraling? Raakt u bij mensen de juiste snaar?

Aanpak

  • diepte-interviews met cliënten en klantinzichtbijeenkomsten met medewerkers
  • strategisch (marketing)communicatieplan
  • vertaling van strategie en klantbelofte naar boodschap en middelen
  • stimuleren ambassadeursschap van cliënten
  • ondersteuning perscommunicatie en mediatraining
  • realisatie communicatiemiddelen
  • bevorderen van effectiviteit en efficiëntie van communicatie-afdeling

Much in the window…

We communiceren steeds meer en sneller. Maar voegt het ook wezenlijk iets toe? Lees het prikkelende ‘Much in the window but nothing in the room’

Afspraak

Neem contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek: astrid@klaarheid.nl of 06-19497705.

 Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnen.

Terug naar ‘Wat kan Klaarheid voor u betekenen?’

Van begin af aan voelde ik me bij Astrid veilig en dat was voor mij erg belangrijk. Tegelijkertijd daagt ze je echt uit. Het heeft me veel inzichten gebracht en ik heb veel steun ervaren bij het me kwetsbaarder durven opstellen.

Teamcoördinator