Opstellingswerkplaats 25 januari ’16

Het kan zijn dat je op je werk telkens terecht komt in een bepaald patroon. Bijvoorbeeld een verstoorde relatie met je leidinggevende, teveel hooi op je vork nemen, ontevreden klanten of medewerkers die te weinig verantwoordelijkheid dragen.

trapWaarom gebeurt het telkens weer?
Onze eerste neiging is vaak de oorzaak buiten onszelf te zoeken. Als het patroon zich blijft herhalen, zelfs over verschillende banen heen, is de kans groot dat het te maken heeft met een ouder patroon waarvan je je nog niet bewust bent.

Onder water
De gebeurtenissen die we kunnen waarnemen, vormen het zichtbare deel van de ijsberg. Onder water bevindt zich een heel systeem van patronen, structuren en overtuigingen die ervoor zorgen dat de gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.

Systeem
Net als een familie, is een organisatie een systeem. Een systemische kijk op je vraag, kan het inzicht bieden dat nodig is om belemmerende patronen in werk of privé te doorbreken.

Wat kan een systemische opstelling je brengen?

  • Je wordt je meer bewust van de oorsprong van eigen patronen en dynamieken die in je werk of privé een rol spelen.
  • Je ervaart waar de ruimte ligt om effectiever te werken en invulling te geven aan jouw persoonlijke drijfveren, talenten en mogelijkheden.

Werkwijze

We werken in groepen van 8-12 mensen. In iedere bijeenkomst brengen drie mensen een persoonlijke vraag in over een werksituatie die zij als lastig of uitdagend ervaren. De begeleider verkent de vraag waarna de inbrenger uit de groep representanten kiest voor de zaken die van belang zijn. Deze representanten worden opgesteld in de ruimte en delen vervolgens hun gewaarwording van de plek en de relatie met de anderen in de opstelling.

Zowel voor de inbrenger als de representanten kan een opstelling erg verhelderend werken. In plaats van ‘erover praten’, ervaar je zelf wat er nodig is om de balans in het systeem te herstellen.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Astrid van de Laar (Bureau Klaarheid), Alex Lagas (Inpractice), Marianne van Alphen (Tornak) en Elfriede Arnoldy (top-elf traingen). Wij zijn ervaren coaches en begeleiders die werken vanuit systemisch perspectief.

Aanmelding

Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan aan via astrid@klaarheid.nl of 06-19497705. De ervaring leert dat het zinvol is om eerst kennis te maken met opstellingen door een avond bij te wonen en representant te zijn, voordat je zelf een vraag inbrengt. De kosten voor particuliere vraaginbrengers zijn 75 euro ex btw. Voor zakelijke cliënten is dit 150 euro ex btw.  Representeren is kosteloos.

Wanneer en waar

25 januari 2016: Nijmegen
maart  2016: Utrecht
mei 2016: Utrecht

Van 18.30 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur.