Mediation bij conflicten werk of privé

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Als mediator zorg ik ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd.

Samen naar een oplossing

Een mediation wordt altijd gevoerd op vrijwillige basis. Alle participerende partijen kiezen bewust en vrijwillig voor mediation, omdat zij gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

De voordelen van mediation

Mediation bespaart tijd, geld en energie. Het geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen. Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. Ieders mening en beleving komt aan bod. Er wordt gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

Kan mediation mij helpen om een conflict op te lossen?

 • er is sprake van storingen in de communicatie
 • er is bereidheid om te onderhandelen
 • er is sprake van een langdurige relatie
 • ik heb in de toekomst vaker met de andere partij te maken
 • ik heb er belang bij om het conflict op te lossen
 • ik zie mogelijkheden om tot een redelijke oplossing te komen
 • ik wil een snelle oplossing
 • ik wil een oplossing die niet juridisch van aard is
 • ik wil graag een oplossing die ook voor de toekomst bruikbaar is
 • ik verwacht zo een betere oplossing dan via een rechterlijke uitspraak
 • ik vind het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt

Mediationtraject

Het mediationtraject verloopt meestal via de volgende stappen:

 1. Kennismaking en offerte
 2. Uitleg over mediationovereenkomst en geheimhouding: zodat aan alle voorwaarden voor een succesvolle mediation is voldaan.
 3. Individuele gesprekken: in deze gesprekken kan ieder zijn kant van het verhaal vertellen. We brengen in welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd.
 4. Mediationbijeenkomst(en): op neutraal terrein verzoekt de mediator beide partijen om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Na een aantal gesprekken is bekend hoe beide partijen tegen de kwestie aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst. Als alle belangen in kaart zijn gebracht, wordt er gezamenlijk en constructief op zoek gegaan naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen.
 5. Overeenkomst: als er een oplossing gevonden is die naar tevredenheid is van beiden, dan leggen we deze vast in een overeenkomst. Het schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Na het ondertekenen van de overeenkomst is de mediation afgerond.

Conflictvaardigheid: wat is dat?

 • je herkent een belangentegenstelling en potentieel conflict zo snel mogelijk
 • je begrijpt welke mechanismen optreden als je niet handelt (escalatieladder)
 • je bent in staat om goed over te brengen wat je wil zonder dat de situatie verslechtert
 • je beheerst technieken waarmee je situaties en standpunten kunt verduidelijken

Hoe kun je vaardiger worden in het hanteren van conflicten? Lees verder…

 

(Geregistreerd in het kwaliteitsregister www.mfnregister.nl

 

Privacy- verklaring: over hoe er wordt omgegaan met uw gegevens om uw privacy te waarborgen.

Het spiegelen, de gesprekken, maar ook het laten ervaren heeft me veel gebracht en duidelijkheid gegeven. Meer inzicht in wie ik ben, vanwaar ik kom, wat mijn krachten zijn en wat mijn kwetsbaarheden. Ik voelde me gezien. Kundig, nuchter, betrokken en humor. Voor mij heeft het gewerkt.

medewerker GGD