Leidinggevenden vitaal verder na Corona

Hoe zorg je dat je team verder kan na Corona? De situatie van ‘het nieuwe normaal’ duurt inmiddels zo lang dat de overlevingsstand gewoon geworden is. En toch, hoe weet je of jouw mensen extra ondersteuning nodig hebben? Hoe bepaal je wat effectieve interventies zijn?

Neem de gelegenheid om samen met andere leidinggevenden in de zorg te analyseren wat er speelt in jouw team(s) en te bepalen welke ondersteuning ze nodig hebben.

Wat we doen:

  • Groepsdynamiek in crisissituatie belichten
  • Verschillen in omgaan met crisis verkennen
  • Signalen herkennen in jouw team(s)
  • Beleving van je rol als leidinggevende delen
  • Ideeën opdoen voor jouw toekomstige aanpak voor de begeleiding van je team(s)

Interen op reserves

Heb je het gevoel dat het team zo inteert op reserves dat dit zijn weerslag heeft op functioneren en werkplezier?

Veel teams ervaarden een grote saamhorigheid en kracht in het begin van de crisis. Er is veel adrenaline en urgentie waardoor mensen bergen kunnen verzetten. Als deze periode lang duurt, teren mensen in op hun reserves. Om door te kunnen gaan, worden gevoelens van stress en overbelasting weggedrukt.

Als het einde in zicht is, komt pas binnen hoeveel energie het heeft gekost. Medewerkers kunnen zware vermoeidheid, onmacht, boosheid, verdriet of angst ervaren. Er komen spanningen in de samenwerking boven drijven die zich niet langer laten negeren en tot conflicten leiden.

Vraag je je wel eens af waarom je medewerkers zo verschillend reageren op deze crisis?

Signalen herkennen

Of een team in staat is om de crisis goed te verwerken, is niet bij voorbaat duidelijk. Sommige teams bezwijken en vallen uit elkaar, waar andere teams terugveren of zelfs floreren. Soms kan het lijken alsof het team zonder problemen doorgaat maar treden er later symptomen op die niet meteen gelinkt worden met de crisis maar daar wel uit voort komen. Mogelijke signalen zijn:

  • stressklachten, verhoogd ziekteverzuim en veel verloop
  • vermijding van bepaalde taken of plekken, gebrek aan zelfvertrouwen
  • conflicten in de samenwerking, groepsvorming, wantrouwen, geroddel, uitsluiting
  • gevoelens worden weinig gedeeld, er is prikkelbaarheid, spanning, frustratie, gejaagdheid
  • het lijkt alsof er niets gebeurd is, we gaan gewoon verder, het is te mooi om waar te zijn.

Heb je het gevoel dat de onderlinge verbindingen minder sterk zijn geworden?

Relationele weefsel versterken

In plaats van wachten op deze signalen, kan een team ook aangemoedigd worden om tijd en aandacht te nemen voor haar ervaringen. En zo komt er meer ruimte voor medewerkers om zich opnieuw te richten op de toekomst. In de bijeenkomst gaan we nader in op manieren waarop je als leiders het relationele weefsel kan versterken. Niet in de laatste plaats door te leren van elkaars kennis en ervaringen.

Kom je in aanraking met ethische vragen waar je niet uit komt? Of worstelen je medewerkers daarmee?

Programma en praktische zaken

We komen in een groep van ongeveer 10 leidinggevenden gedurende een dagdeel bij elkaar op basis van open inschrijving. Leidinggevenden uit verschillende sectoren van de zorg ontmoeten elkaar. Ook in company of een bijeenkomst met leidinggevenden van andere branches behoort tot mogelijkheid.

Datum:  dinsdag 23 maart van 9.00 tot 13.00 uur in Nijmegen.
Deelnamekosten:  € 295,- (vrijgesteld van btw), inclusief lunch.

Begeleiding
Twee ervaren procesbegeleiders: Annemarie van de Ven (Adviesgroep PAUW) en Astrid van de Laar (Bureau Klaarheid). We coachen professionals, managers en teams in samenwerking, verandering en communicatie. Ons werkveld is breed. Wij dragen graag bij aan het vergroten van onze collectieve draagkracht door vanuit verbinding ruimte te maken voor alles wat aandacht nodig heeft.

Neem contact op

Wil je meer weten en kijken of het programma aansluit bij jouw verwachtingen? Laat even een berichtje achter via mail of telefoon en we nemen contact met je op. Bij inschrijving nodigen we je uit voor een online intake van een half uur voor kennismaking en het inventariseren van je vragen en behoefte.

drs. Astrid van de Laar: astrid@klaarheid.nl, 06-19497705
drs. Annemarie van de Ven: annemarie@adviesgroeppauw.nl,
06-19075930.

Test hier de draagkracht van jou en je team na Corona