Groei in verbinding

Het doel van de coaching en begeleiding is het brengen van beweging en groei in verbinding. In verbinding met waar het ooit om begonnen is, met de interne drijfveren, met de bezieling van de professional, met de beleving van de cliënt, leerling en hun naasten. Zonder deze verbindingen is de groeiwens stuurloos. We zoeken met elkaar naar het optimale voor het systeem als geheel. Hiermee borgen we de samenhang en voorkomen we verspilling van aandacht, energie en geld.

In de ontmoeting

Wil er daadwerkelijk beweging komen, dan moeten de mensen die de klus moeten klaren, elkaar ontmoeten. Co-creatie is daarom een belangrijke pijler onder mijn aanpak. Leren hoe we goed onze plek kunnen innemen en verschillen kunnen waarderen. Ervaren wat werkt, wat belemmert, wat beweging brengt. Altijd met de ‘bedoeling’ op het netvlies: wat bindt ons, wat is onze taak, wat staat ons te doen, wat is de kern waar het om draait? Maar ook: wat vermijden we, waar draaien we rondjes, en wat is mijn/jouw aandeel daarin?

Klaarheid scheppen

Klaarheid scheppen is een methode die is afgeleid van het ‘clearness comittee’ van de Quakers uit de 17e eeuw. Anderen helpen je om je eigen antwoord te ontdekken. Uitgangspunt is dat ieder mens een innerlijke gids heeft, maar dat de toegang daartoe wordt belemmerd door gewoonten, angst of gebrek aan vertrouwen. De functie van Klaarheid scheppen is niet om iemand advies te geven maar om de obstakels op te ruimen die het functioneren van het innerlijke kompas in de weg staan.

Klantbeleving en drijfveren

Om in verbinding te kunnen groeien, betrek ik altijd het perspectief van de klant of patiënt. Door je in de beleving van de klant te verdiepen, kun je achterhalen wat er het meest toe doet. De volgende stap is het verbinden van deze klantinzichten met de bijzondere kwaliteiten van de professionals en de organisatie. Met een inspirerende klantbelofte wordt een stevig fundament gelegd. Het geeft de organisatie richting en medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt.

Ervaringsgerichte werkvormen

Bij het begeleiden van bijeenkomsten gebruik ik interactieve werkvormen, zoals opstellingen, dialoogsessies, wereldcafé, open space, visualisaties, storytelling en metaforen.
Bij individuele coaching verkennen we de vraag aan de hand van kleine opstellingen en ervaringsgerichte oefeningen zodat we op de laag komen waarop de ontwikkeling blokkeert. Door het versterken van je verlangen en je bijzondere kwaliteiten groeit de moed om te worden wie je bent.

_____________________________

Reis naar toekomstige mogelijkheden (Theory U, Otto Scharmer)

  • Open geest: vermogen om met nieuwe ogen te kijken, zien, onderzoeken en beschouwen.
  • Open hart: het vermogen tot empatisch luisteren, tot onbevooroordeeld onderzoek en het zich verplaatsen in een andere persoon of een ander systeem.
  • Open wil: vermogen oude identiteiten en intenties los te laten en zich af te stemmen op het emergerende veld van toekomstige mogelijkheden.
theory-u

Het beeld zit al in het rotsblok verscholen. Ik hoef het alleen te onthullen, door het overbodige weg te kappen.

Michelangelo, beeldhouwer

Coaching door Astrid leidt tot structurele verandering. Ik kan haar van harte aanbevelen. Ze is zeer goed in staat een analyse van een team te maken en op basis daarvan een coachingtraject in te zetten. Daarbij zoekt ze altijd naar de verbinding in de organisatie om daarmee draagvlak en gezamenlijkheid te creëren. Astrid is confronterend waar nodig en opbouwend waar gevraagd.  Ze weet een veilige omgeving te creëren waardoor mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Ze is creatief en hanteert vele werkvormen. Ze voorziet je gratis van ongevraagd advies, is gemakkelijk in contact en prettig in de samenwerking.

Manager zorg en wonen