Groei in verbinding

Het doel van de coaching en begeleiding is het brengen van beweging en groei in verbinding. In verbinding met waar het ooit om begonnen is, met de interne drijfveren, met de bezieling van de professional, met de beleving van de cliënt, leerling en hun naasten. Zonder deze verbindingen is de groeiwens stuurloos. We zoeken met elkaar naar het optimale voor het systeem als geheel. Hiermee borgen we de samenhang en voorkomen we verspilling van aandacht, energie en geld.

In de ontmoeting

Wil er daadwerkelijk beweging komen, dan moeten de mensen die de klus moeten klaren, elkaar ontmoeten. Co-creatie is daarom een belangrijke pijler onder mijn aanpak. Leren hoe we goed onze plek kunnen innemen en verschillen kunnen waarderen. Ervaren wat werkt, wat belemmert, wat beweging brengt. Altijd met de ‘bedoeling’ op het netvlies: wat bindt ons, wat is onze taak, wat staat ons te doen, wat is de kern waar het om draait? Maar ook: wat vermijden we, waar draaien we rondjes, en wat is mijn/jouw aandeel daarin?

Klaarheid scheppen

Klaarheid scheppen is een methode die is afgeleid van het ‘clearness comittee’ van de Quakers uit de 17e eeuw. Anderen helpen je om je eigen antwoord te ontdekken. Uitgangspunt is dat ieder mens een innerlijke gids heeft, maar dat de toegang daartoe wordt belemmerd door gewoonten, angst of gebrek aan vertrouwen. De functie van Klaarheid scheppen is niet om iemand advies te geven maar om de obstakels op te ruimen die het functioneren van het innerlijke kompas in de weg staan.

Klantbeleving en drijfveren

Om in verbinding te kunnen groeien, betrek ik altijd het perspectief van de klant of patiënt. Door je in de beleving van de klant te verdiepen, kun je achterhalen wat er het meest toe doet. De volgende stap is het verbinden van deze klantinzichten met de bijzondere kwaliteiten van de professionals en de organisatie. Met een inspirerende klantbelofte wordt een stevig fundament gelegd. Het geeft de organisatie richting en medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt.

Ervaringsgerichte werkvormen

Bij het begeleiden van bijeenkomsten gebruik ik interactieve werkvormen, zoals opstellingen, dialoogsessies, wereldcafé, open space, visualisaties, storytelling en metaforen.
Bij individuele coaching verkennen we de vraag aan de hand van kleine opstellingen en ervaringsgerichte oefeningen zodat we op de laag komen waarop de ontwikkeling blokkeert. Door het versterken van je verlangen en je bijzondere kwaliteiten groeit de moed om te worden wie je bent.

_____________________________

Reis naar toekomstige mogelijkheden (Theory U, Otto Scharmer)

  • Open geest: vermogen om met nieuwe ogen te kijken, zien, onderzoeken en beschouwen.
  • Open hart: het vermogen tot empatisch luisteren, tot onbevooroordeeld onderzoek en het zich verplaatsen in een andere persoon of een ander systeem.
  • Open wil: vermogen oude identiteiten en intenties los te laten en zich af te stemmen op het emergerende veld van toekomstige mogelijkheden.
theory-u

Het beeld zit al in het rotsblok verscholen. Ik hoef het alleen te onthullen, door het overbodige weg te kappen.

Michelangelo, beeldhouwer

We willen dat de ouderen die bij ons komen wonen regie houden en zelf hun keuzes maken. Onze communicatie stond daar haaks op. De dikke informatiemap en vele regels gaven juist de indruk dat mensen in een instelling kwam. Klaarheid heeft onze communicatie kritisch tegen het licht gehouden, uitgedund en afgestemd op de beleving van onze cliënten. We zijn ons nu veel meer bewust van de indruk die we maken.

teamleider