Gewicht van vertrouwen

 
Om op een andere manier te kunnen samenwerken is vertrouwen belangrijk. Vertrouwen dat de ander hetzelfde doel nastreeft en bereid is te geven en te nemen. Het is niet mogelijk om vooraf met woorden vertrouwen af te dwingen. Je moet durven instappen om te kunnen ervaren dat vertrouwen langzaam maar zeker groeit. Of het wantrouwen groeit. Zoals in onderstaand verhaal waarin bewust of onbewust met gelijke munt wordt terugbetaald.

Een koekje van eigen deeg
Een bakker kreeg boter van een boer. In ruil daarvoor kreeg de boer brood van de bakker. Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer steeds lichter werden. De boter zou steeds drie pond moeten wegen, maar het leek iedere keer minder te zijn.

De boer woog de boter op zijn weegschaal. Die gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter.
“Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben”, zei de rechter tegen de boer. “Dit stuk zou drie pond moeten wegen, maar het weegt veel minder.”

“Dat is uitgesloten, meneer de rechter”, zei de boer. “Ik heb het elke keer nagewogen.”  “Misschien kloppen uw gewichten niet”, opperde de rechter. “Hoezo gewichten?” vroeg de boer stomverbaasd. “Ik heb helemaal geen gewichten. Die gebruik ik nooit.”  “Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft?”, vroeg de rechter.

“Heel eenvoudig”, zei de boer. “Ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg ik mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af.”