Contact

Voor een kennismaking of oriënterend gesprek, neem contact op met:

Bureau Klaarheid
drs. Astrid van de Laar
tel.nr. 06-19497705
astrid@klaarheid.nl
Cees de Jongstraat 6
6523 RG Nijmegen

Astrid van de Laar: ‘Werken vanuit verbinding’

portretastrid‘Wat levert een wezenlijke bijdrage aan hoe mensen en organisaties functioneren?’ Die vraag leidde ertoe dat ik in 2011 mijn koers verlegde van marketing en communicatie naar het coachen en begeleiden van organisaties, teams en professionals in verandering. Want woorden, strategieën en plannen zijn prachtig. Maar hoe realiseer je daadwerkelijk de noodzakelijke groei en ontwikkeling? Daarvoor moet je elkaar ontmoeten, zodat je je drijfveren, wensen en frustraties kunt delen.

Veilige ruimte

Mijn brede vakkennis over communicatie combineer ik met de kwaliteit om mensen in beweging te brengen en te laten samenwerken. Dit doe ik door een veilige ruimte te creëren waarin het mogelijk wordt te laten zien waar je voor staat, wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt om je talenten voluit te kunnen inzetten. Zodat de cliënt, het team en de organisatie hier de vruchten van kunnen plukken. Geen rationeel stappenplan waar niemand door geraakt wordt, maar een proces om samen met betrokkenen tot wezenlijke verandering te komen. Daarbij leg ik altijd de nadruk op het perspectief en de beleving van de cliënt.

Belangrijke waarden voor mij zijn:

 • ieder heeft zijn plek: respectvol en insluitend
 • diversiteit: waarderen van verschillen, van eigenheid
 • organisch: samen leren en groeien vanuit wat zich aandient
 • systemisch: in verbinding met wat je te doen staat en wat betekenis heeft voor het grotere geheel
 • gedreven door verlangen en gemis: het anders willen, kwetsbaar durven zijn.

Wat mij beweegt

Ik geloof in leren door het te doen, te ervaren, vaak genoeg te vallen en weer op te staan. Wat mij beweegt is mensen begeleiden bij het tevoorschijn durven komen met hun eigen kleur, zodat ze doen waar ze goed in zijn en waar ze in geloven. Dat is heel spannend, zeker als dit buiten het gebaande pad valt. Deze missie verplicht mij om het zelf ook te doen. Daarom deel ik naast mijn kennis ook de ervaringen die mij als mens en professional gevormd hebben. Natuurlijk zijn dit mijn momenten van klaarheid. Maar evengoed die van verwarring, angst en boosheid. Want angst weerhoudt ons om naar onze echte behoeftes en verlangens te luisteren.

Opleidingen

Op de Radbouduniversiteit studeerde ik psychologie en communicatiewetenschap. Tot 2011 heb ik gewerkt als communicatieadviseur en -manager. In 2009 volgde ik een ervaringsgerichte opleiding in het begeleiden van teams en organisaties in verandering bij de International association of Organisational and social Development (www.IOD.nl). Mijn fascinatie voor de kracht van groepen en het grotere geheel, bracht mij op het pad van systemisch werken. Bij Inge Land en Phoenix Opleidingen (2011-2016) leerde ik hoeveel inzicht opstellingen kunnen brengen, in ons familiesysteem maar ook bij hardnekkige organisatievragen. Ik gebruik uiteenlopende systemische oefeningen en opstellingen bij teambegeleiding en in coachingsessies.
Waar mensen samenwerken, ontstaan ook spanningen. Het kunnen omgaan met deze spanningen is essentieel om te kunnen groeien en verbeteren. Daarom besloot ik om mediator te worden om mensen te begeleiden bij het constructief bespreken van conflicten. Bij Caleidoscoop Leertrajecten deed ik in 2021 de opleiding tot mediator. In 2023 volgde ik de specialisatie arbeidsmediation bij de Academie voor Mediationopleidingen  Ik ben geregistreerd in het MfN-register.

Wat zijn mijn drijfveren?

 • De bezieling van organisaties nieuw leven inblazen
  door te delen wat je op een diepere laag wilt bereiken en wat je met elkaar verbindt.
 • Verborgen talenten en krachten onthullen en inzetten 
  zodat mensen, teams en afdelingen hun plek durven innemen en leiderschap op zich nemen
 • Meer samenhang creëren tussen systeemonderdelen
  voor een vloeiende dienstverlening en minder verspilling van energie, tijd en geld.

Visie

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Om met complexiteit te kunnen omgaan, is flexibiliteit nodig. De aandacht in veel sectoren gaat steeds meer uit naar regels, procedures, controle en beheer. Niet het belang van de  cliënt, leerling of inwoner staat voorop, maar die van de organisatie.

Omdat de bijdrage van iedere professional zo strak begrensd is, ontbreekt vaak het overzicht en wordt de dienstverlening star en afstandelijk. Cliënten voelen zich daardoor niet behandeld als een uniek mens maar als een product dat door een proces heen gaat. Dit wil eigenlijk niemand. Door de verzakelijking verdwijnt de warmte en bezieling naar de achtergrond. De koers raakt uit zicht.

Leidend perspectief

Hoe krijg je de energie en aandacht weer naar de goede plek?  Een leidend klantperspectief geeft focus in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door bij elk project de vraag te stellen ‘Wat gaat de cliënt/leerling/inwoner ervan merken dat we hier energie in steken?’ Door ruimte te geven aan professionals kunnen zij veel flexibeler inspelen op de behoefte van de doelgroep. Bovendien groeit de wil om frustrerende muurtjes af te breken, binnen de organisatie maar ook in de keten. Door de verbeterde samenwerking en de grotere regelruimte wordt het werken in zorg, onderwijs of overheid weer aantrekkelijk.

Zelfmanagement

Om de verandering naar vraaggericht werken te stimuleren, moet de stem van de doelgroep krachtiger worden. Zonder goede feedback blijft de blik van een organisatie vooral naar binnen gericht. Met zelfmanagement kan de invloed van de cliënt groeien. Hij kan beter aangeven wat hij belangrijk vindt en welke begeleiding hij nodig heeft. De relatie met de professional wordt gelijkwaardiger. In plaats van ‘hulpverlener’ worden zij de coach die stimuleert dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt en zelf achter het stuur plaats neemt.

Degenen die de beroeringen van de eigen ziel niet oplettend volgen,
zijn noodgedwongen ongelukkig.
Marcus Aurelius, Romeins keizer en filosoof

Voor een uitgebreid curriculum vitae: https://www.linkedin.com/in/astridvandelaar/

Kamer van Koophandel Gelderland 53640225. Algemene Leveringsvoorwaarden

Lid van Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO.
Klik hier voor het klachtenreglement.

 

Geregistreerd mediator MfN: zie www.klaarheid-mediation.nl

Systemisch werken, omdenken, spiegelen, kritische vragen stellen, maar ook de voice dialogue: het is een greep uit haar gereedschapskist vol tools. Met veel gevoel, veel gevoel voor humor en relativeringsvermogen ook, wist zij precies datgene in te zetten wat op dat moment nodig was. Het heeft mij geholpen meer inzicht te krijgen in mezelf en mezelf in mijn kracht te zetten.

docent