Coaching en communicatie voor zorg, onderwijs en overheid

Klaarheid verzorgt coaching voor organisaties, teams en professionals in zorg, onderwijs en overheid. Zodat je (weer) vanuit bezieling kunt werken en communiceert vanuit eigen kleur en talenten.

In de ontmoeting

Beweging ontstaat niet vanuit papier of plannen. Wil er daadwerkelijk vernieuwing op gang komen, dan moet je elkaar als professionals én als mens ontmoeten. Dit contact is een krachtige interventie voor betere samenwerking en gedrevenheid. Om zo te komen tot krachtige teams en professionals.

De kunst is zo te leven dat het je overkomt
die klaarheid, af en toe

Groei in verbinding

Het doel van de (team)coaching, training en begeleiding is het creëren van groei in verbinding. In verbinding met het hele werksysteem, met de wortels en drijfveren van de organisatie, met de bezieling van de professional, met de beleving van de cliënt. Deze systemische aanpak zorgt voor verandering die beklijft.

Klaarheid scheppen

Ieder mens, team en organisatie heeft een innerlijke gids. De toegang tot deze gids kan belemmerd worden door gewoontepatronen, gebrek aan vertrouwen of angst. Klaarheid scheppen is het opruimen van de obstakels die het functioneren van het innerlijke kompas in de weg staan.

Coaching Nijmegen

Individuele systemische coaching voor artsen, docenten, leidinggevenden en andere professionals vindt plaats in Nijmegen. Voor teamcoaching en begeleiding van teams naar zelforganisatie kiezen we een locatie in overleg met de opdrachtgever.

Inspiratie

Astrid is een van de weinige begeleiders die zowel met groepen als individueel uitstekend kan werken. Ze werkt confronterend en indringend waardoor de blokkades voor verandering snel zichtbaar worden.

Manager