Coaching en communicatie voor zorg, onderwijs en overheid

Klaarheid biedt coaching voor organisaties, teams en professionals in zorg, onderwijs en overheid. Vanuit systemische principes, met aandacht voor zowel hoofd, handen als hart. Welkom.

Vitaal verder na Corona?
Wat heeft jouw team nodig om goed verder te kunnen na Corona? Doe de test en krijg zicht op de draagkracht van jou en je team. 

Antwoorden

Heb je het gevoel dat je vast loopt, kringetjes draait of voor een grote uitdaging staat? Als je jezelf aantreft op een kruispunt in je werk of leven, helpt het enorm als een deskundig iemand een stukje met je meeloopt. Iemand die je vertrouwt, de juiste vragen stelt, inzicht geeft, contact laat maken met wat er in je lijf gebeurt, je spiegelt en confronteert. Zodat je je eigen antwoorden kunt vinden en de weg kiest die ruimte biedt aan jouw unieke kleur en talenten. Meer over individuele coaching.

Teamcoaching

Teams staan voor grote uitdagingen op het gebied van samenwerking en communicatie. Zeker in deze tijd waarin de samenstelling van het team snel verandert, en de omgeving ook. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt, dat we elkaar versterken en motiveren? Dat we onze energie gebruiken voor doelen die er het meest toe doen?

Samenwerken vraagt regelmatig onderhoud. Dat kan bijvoorbeeld in een jaarlijks teamfunctioneringsgesprek waar we kijken wat goed gaat en op welke punten spanning zit. Veel teams en leidinggevenden lopen liever om spanningen heen. Bij teamontwikkeling zijn dit juist de gouden momenten om patronen te doorbreken en samen verder te komen. Wat levert het op? Meer kracht,  verbinding en leiderschap. En, niet onbelangrijk, mensen die met plezier hun werk doen.  Meer over teamcoaching.

De kunst is zo te leven dat het je overkomt
die klaarheid, af en toe

Groei in verbinding

Het doel van de (team)coaching, training en begeleiding is het creëren van groei in verbinding. In verbinding met jezelf, met het systeem waarin je werkt, met de wortels van de organisatie, de drijfveren van de professional en beleving van de cliënt. Deze systemische aanpak in de coaching zorgt voor verandering die beklijft omdat het verder gaat dan weten alleen. Je ervaart de blokkades maar ook het verlangen en de kracht om een volgende stap te zetten.

Nijmegen of elders

Individuele coaching voor artsen, docenten, leidinggevenden en andere professionals vindt bij voorkeur plaats in Nijmegen. Voor teamcoaching en begeleiding van teams naar zelforganisatie kiezen we een locatie in overleg met de opdrachtgever.

Lid van beroepsvereniging voor coaches NOBCO.

Waar ben je naar op zoek?

Inspiratie

Coaching door Astrid leidt tot structurele verandering. Ik kan haar van harte aanbevelen. Ze is zeer goed in staat een analyse van een team te maken en op basis daarvan een coachingtraject in te zetten. Daarbij zoekt ze altijd naar de verbinding in de organisatie om daarmee draagvlak en gezamenlijkheid te creëren. Astrid is confronterend waar nodig en opbouwend waar gevraagd.  Ze weet een veilige omgeving te creëren waardoor mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Ze is creatief en hanteert vele werkvormen. Ze voorziet je gratis van ongevraagd advies, is gemakkelijk in contact en prettig in de samenwerking.

Manager zorg en wonen